Het Beleid

Het beleid dat we volgen, is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren.

–           Heeft u nu corona?

–           Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

–           Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?

–           Heeft u één of meerder van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, diarree, koorts (meer dan 38 graden C)?

–           Bent u in thuis isolatie?

 

Op dit moment hanteren we de volgende regels in de praktijk:

–           In de centrale wachtruimte is handdesinfectie aanwezig en wij verzoeken u vriendelijk uw handen hiermee te reinigen bij binnenkomst.

–           Kom niet te vroeg, max 5 minuten van te voren. We plannen de afspraak ruim in zodat u niet teveel mensen aantreft in de praktijk.

–           Tevens zult u bij de receptie een plexiglas scherm aantreffen.

–           U wordt verzocht zonder gezelschap naar de praktijk te komen. Mocht u onder bepaalde omstandigheden toch iemand mee willen nemen, dan kan deze persoon in de centrale hal plaatsnemen met een kopje koffie.

–           Kinderen tot 12 jaar mogen vergezeld worden van 1 begeleider.

–           Wij verzoeken u een handdoek of laken mee te brengen voor de behandelbank.

–           Geef elkaar de ruimte

–           Zowel patiënt als therapeut dragen een mondkapje..

–           In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Fysiotherapie praktijken en hebben we aanvullende hygiëne maatregelen genomen.

 

 

Wij zullen u zoals u van ons gewend bent met een glimlacht, doch zonder handen schudden, groeten!