Fysiotherapie

Fysiotherapie

De fysiotherapeut behandelt mensen met klachten of problemen van het houding- en bewegingsapparaat. Daarnaast begeleidt en adviseert de fysiotherapeut zodat de client optimaal kan deelnemen aan sport, werk en het sociale leven.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De fysiotherapeut krijgt tijdens een vraaggesprek en de uitvoering van een lichamelijk onderzoek een zo goed mogelijk beeld van de klachten, de stoornissen en de hulpvraag. Aan de hand hiervan wordt met de cliënt een behandelplan opgesteld waarin de therapie en het tijdspad besproken wordt en het tijdspad. Een afspraak duurt ongeveer 30 minuten en het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de klacht en de hulpvraag.

Fysiotherapeutische behandelmethoden

Globaal zijn er drie soorten therapie, te weten bewegingstherapie, massage en fysische therapie. Deze worden veelal met elkaar worden gecombineerd.
De fysiotherapeut zorgt ook voor preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op actuele ontwikkelingen.

Uiteraard is het belangrijk dat U zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten door bijvoorbeeld oefeningen te doen, door goed aan te geven wat U voelt en/of door uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen U en uw fysiotherapeut draagt bij tot uw herstel.

Bewegingstherapie

Deze vorm van therapie wordt ook wel oefentherapie genoemd en is een belangrijke pijler in de fysiotherapie. Voorbeelden van toepassing zijn: bewegingsmogelijkheden van de gewrichten beïnvloeden, spierkracht vergroten, betere houding aanleren, een beter evenwicht realiseren, een betere ademhaling aanleren en leren ontspannen.

Massage

Doel van de massage is naast pijndemping het bevorderen van de bloedsomloop en het verminderen van de spierspanning

Fysische therapie

Hieronder vallen verschillende vormen van elektrotherapie. Het is vooral gericht op het herstel van weefsels, doorbloeding en pijnverlichting.

Fysiotherapeutische mogelijkheden

U kunt in de praktijk ook terecht voor:

  • Individuele- en groepsbehandeling bij COPD (chronisch obstructieve longziekte), DM (Diabetes Mellitus), hartfalen en fibromyalgie;
  • Verschillende vormen van revalidatie na een rug-, heup-, knie-, of schouder operatie;
  • Fysiofitness,Fysiozwemmen, zie verder onder het desbetreffende kopje;
  • Pijn educatie bij langdurige chronische klachten.

Hoe wordt de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig cliënten behandelen als fysiotherapeut. De fysiotherapeuten die werken in de Praktijk voor Fysiotherapie Henny Biemans staan allen ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Fysiotherapeuten van Nederland (KRF NL).

Meer informatie over fysiotherapie is te vinden op www.kngf.nl