Valpreventie

Valpreventie

Het belangrijkste gezondheidsprobleem bij ouderen is vallen. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn, zoals omgevingsfactoren (losliggende tegels, slechte verlichting), persoonlijke factoren (verminderde visus, medicatiegebruik en afname van spierkracht).

Binnen deze praktijk bieden wij valpreventie aan in groepsverband en individueel. Dit geven wij bij voorkeur aan huis maar ook zijn er mogelijkheden in de praktijk. Deze vorm van therapie geven wij door middel van een viertal beweegprogramma’s.

 • Otago
  Bestaat uit een serie beenspierversterkende- en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Otago is ontwikkeld als thuisoefenprogramma, maar wordt ook in groepsverband aangeboden.
 • In Balans
  Bestaat uit voorlichting over de oorzaken van vallen, beïnvloeding van het eigen beweeggedrag en bewegingsoefeningen gebaseerd op Tai Chi.
 • Vallen Verleden Tijd
  Bevat een hindernisbaan, sport,- en spelvormen en het leren van valtechnieken.
 • Zicht op Evenwicht
  Bestaat uit voorlichting, groepsgesprekken en trainen van vaardigheden gericht op het verminderen van de bezorgdheid om te vallen. Zicht op evenwicht heeft ook een individuele variant.

De behandeling start bij voorkeur individueel waarna er kan worden gekozen voor groepslessen. Wij proberen ouderen te motiveren sociaal actief te blijven en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit kan vereenzaming verminderen.

Momenteel zijn er oefengroepen op locatie ‘Meentehof’ en ‘Hildo Krop’, waar fanatiek geoefend wordt en daarna een heerlijk kopje koffie wordt genuttigd.

Valpreventie vereist een multidisciplinaire aanpak. De verwijzing komt van de huisarts. De apotheker houdt de medicatielijst bij. Ergo- en Fysiotherapie zorgen voor de veiligheid in en rondom huis. Vaak is er thuiszorg aanwezig die de fysiotherapeut ondersteunt door cliënten te motiveren om ook oefeningen thuis te doen. Indien nodig is er samenwerking met een diëtist.